Projekt

„Chcemy nakłonić ludzi do wspólnej rozmowy o charakterze lokalnej tożsamości i chcemy ich uwrażliwić na to co ich w swoim bezpośrednim otoczeniu łączy jako wspólnota.”
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Gmin, Budowy i Równości Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia)

Pojęcie domu jest barwne i utrzymuje się w swojej różnorodnej definicji przede wszystkim przez współżycie ludzi, przez wspólnoty i różnice które uświadamiają nam naszą własną tożsamość i tą wspólną. Z apelem Ministerstwa Nadrenii Północnej-Westfalii (Sprawy Wewnętrzne, Gminy, Budowa i Równości) nasz projekt „#buntespaderborn – wir l(i)eben Heimat” startuje w roku 2020. Zainicjowany i rozwinięty przez Norę Liebetreu (Nora Liebetreu), Karstena Stracka (Karsten Strack) i Sarę Mevers (Sarah Mevers), ten projekt koncentruje się nad pojęciem domu w swoim wielowarstwowym rozważaniu i użyciu. Zgodnie z filozofią stowarzyszenia zarejestrowanego naszego projektu („Vorlesebande e.V.”) skupienia orientują się w stronę integracji, inkluzji i połączenia międzypokoleniowego.

Szczególnie zwracamy wzrok na tak zwany „Riemekeviertel” w mieście Paderborn. Właśnie w tej dzielnicy widzimy duży potencjał aby zrealizować projekt tego rodzaju, z powodu jej różnorodności i szczególnie z powodu jej socjokulturalnego typu a poza tym jej centralnego położenia. Za pomocą medium sztuka/kultura („Kunst/Kultur”) chcemy poświęcić uwagę na różnice i podobieństwa w stosunku do pojęcia domu.

Szczególnie ważni jesteście przy tym wy –

ten projekt inicjuje i żyje z powodu spotkań i wymian. Razem z wami chcemy w roku 2020 i w dalszej przyszłości lepiej pojąć, wypracować i nadrobić prawdziwy charakter różnorodności w pojęciu domu. Chcemy to osiągnąć poza pomocą seminariów, dyskusji, wywiadów, dzięł sztuki i wiele więcej.

Centrum uwagi przy tym jest urocza dzielnica Riemekeviertel.

Cieszymy się na was i na wspólne przeżycia w ożyłej atmosferze różnorodności dzielnicy Riemekeviertel, którą chcemy na stałe uwidocznić i pokazać na zewnątrz!

Sponsorzy

Cieszymy się z silnego poparcia i wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Gmin, Budowy i Równości Wydziału Kultury Miasta Paderborn oraz wydawnictwa Lektora GmbH.