پروژه

“ما می خواهیم مردم را در مورد آنچه که هویت مکانی آن ها را تشکیل می دهد صحبت کنیم و نسبت به آنچه آن ها را در محیط زندگی فعلی خود به عنوان یک جامعه به هم متصل می کند, آگاهی دهیم.”
(وزارت کشور, شهری, ساخت و ساز و برابری ایالت نوردهاین وستفالن)

مفهوم سرزمین متفاوت است و در تعریف متنوع خود مهمتر از همه, از همکاری مردم, از شباهت ها و تفاوت هایی که موجب آگاهی هویت فردی و جمعی ما می شود, تشکیل می شود. با فراخوان وزارت کشور, شهری, ساخت و ساز و برابری ایالت نوردهاین وستفالن پروژه ی „#buntespaderborn – wir l(i)eben Heimat“ در سال 2020 آغاز می شود. این پروژه توسط نورا لیبترو(Nora Libetreu), کارستن استراک(Karsten Strack) و سارا مورز(Sarah Mevers) آغاز و ساخته شده است و مفهوم سرزمین را به تامل و کاربرد پیچیده ی خود اختصاص می دهد. طبق فلسفه ی انجمن حامی پروژه ی ما Vorlesebande e. V. بر روی یک جهت گیری و اتصال یکپارچه, شامل یک نسل مشترک تمرکز می کند. نگاه ما به Riemekeviertel پادربورن معطوف شده است که به دلیل تنوع و ویژگی خاص فرهنگی اجتماعی آن, همچنین به دلیل موقعیت مرکزی آن به عنوان مکانی برای چنین پروژه ی سرزمینی بسیار مناسب است. ما می خواهیم از طریق رسانه فرهنگ/هنر به تفاوت ها و شباهت ها ی مفهوم سرزمین بپردازیم.
شما در اینجا نقش مهمی دارید _ این پروژه از رویارویی و تبادل نظر آغاز می شود و نشات می گیرد. ما می خواهیم به همراه شما در سال 2020 و حتی بعد از آن به تنوع مفهوم سرزمین از طریق کارگاه های آموزشی, مناظرات, مصاحبه ها, آثار هنری و موارد دیگر پی ببریم و به آن بپردازیم.
در کانون این پروژه Riemekeviertel زیبا قرار دارد.
ما مشتاق مشارکت شما هستیم و به علاوه می خواهیم در کنار شما متنوع بودن Riemeke را در دراز مدت قابل رویت کنیم و به آن جلوه بدهیم.

حامیان مالی

ما مشتاق حمایت فعال و پشتیبانی مالی وزارت کشور, شهری, ساخت و ساز و برابری ایالت نوردهاین وستفالن و اداره ی فرهنگی شهر پادربورن و Lektora GmbH هستیم.